Recente artikelen

Met drie snavel-dolkstoten mol uit de aarde.Met drie snavel-dolkstoten mol uit de aarde.

De blauwe reiger is tegenwoordig een veel voorkomende vogel. Maar decennia geleden vreesde men voor zijn voortbestaan omdat zijn leefgebied door vervuiling ernstig aangetast was. Die biotoop is het typische waterrijke Hollandse landschap met vochtige weiden. Zijn er ook nog wat bomen om te nestelen, dan gedijt de blauwe reiger uitstekend in deze contreien.

Hij is gespecialiseerd in vis vangen. Dat is niet vanzelf gegaan, maar heeft veel oefening gevraagd. Hij heeft moeten leren rekening te houden met de breking van het water. Maar eenmaal beheerst is het een geweldige jager.

Hoewel hij een voorkeur heeft voor vis is hij niet kieskeurig. Ook kikkers, slangen, insecten, wormen, jonge vogels en kleine zoogdieren staan op het menu.

Als hij niets doet is hij actief; hij jaagt! Doodstil kan hij wachten op een naderende prooi.

Op onze vijfkilometer-wandeling treffen wij de natuurlijke reiger-habitat bijvoorbeeld aan langs de Vondelsloot. En deze week was het hoog opgeschoten grasland gemaaid. Op de nu kale bodem detecteerde de blauwe reiger een prooi. Drie doelgerichte snavel-dolkstoten waren voldoende de mol uit de aarde te plukken.