Recente artikelen

Slechts door rode kop en oranje kraag is het kuiken te zien.

In het waterrijke Nederland is de meerkoet een veel voorkomende vogel. Ook nog makkelijk herkenbaar: 40 cm groot, roetgrijs lijf, zwarte kop, spitse witte snavel, een witte bles op de kop én ogen met een rode iris.

Wat opmerkelijk is bij deze watervogel zijn de poten: geen zwemvliezen maar zwemlobben tussen de tenen. Als moerasvogel kan hij daardoor zowel door het water peddelen als goed lopen over drijvende vegetatie.

Afgelopen winter had een storm een tak uit de boom rechts naast het rosarium gescheurd. Deze was een meter uit de oever in de vijver terecht gekomen en lag daar lekker vast. Het werd meteen een geliefd plekje voor een meerkoet.

Tegen het broedseizoen werd de takkenbos met wat riet, stengels en wortels tot nest omgebouwd. Ook een stukje afval was bruikbaar; in deze tijd natuurlijk een mondkapje. Toen het nest klaar was kon de meerkoet met broeden beginnen. Het legsel bevat acht tot twaalf eieren en het broeden duurt ruim drie weken.

Tweede legsel van de meerkoet.Al die tijd is de partner in de buurt, brengt voedsel en soms nog wat nestmateriaal. Maar ook om het territorium indien nodig fel tegen indringers te verdedigen. Een meerkoet vliegt zelfs een 20x zwaardere zwaan aan.

Alleen voor de daar rondzwemmende fuut kan de meerkoet enig respect opbrengen. Die kan namelijk duiken en je vanonder met de snavel bewerken.

Na ruim drie weken broeden komen de kuikens uit het ei. Van de acht tot twaalf eieren zie je na een paar dagen nog slechts enkele kuikens. De moeder selecteert de sterkste exemplaren, stoot de rest af en doodt ze.

Op de foto is één van die kuikens met moeite zichtbaar door het rode kopje en de oranje kraag. De kleurrijkste exemplaren schijnen de grootste kans te hebben de selectie te overleven.

Toen het broeden volbracht was werd het nest verlaten. Maar na enkele weken zagen we er weer een meerkoet op. Meerkoeten schijnen wel twee tot drie legsels per broedseizoen te kunnen hebben. Toen dagen later de meerkoet even van het nest was konden we de eieren fotograferen.

Meerkoet met pullen tussen de waterlelies.Na het tweede broedsel zagen we de meerkoet met de opzichtige kuikens rondzwemmen tussen de waterlelies.