Recente artikelen

Blauwberijpt achterlijf met zwarte punt: mannetje.

Het Schoterbos wordt momenteel getransformeerd naar een levendiger park.

Groen van matige kwaliteit wordt gekapt en vervangen in seizoen '21-'22.

De toegankelijkheid wordt verbeterd met volledig vernieuwde padenstructuur.

De waterproblematiek wordt aangepakt door vergroting wateroppervlakte. Percelen worden eilanden door ze te omgraven met sloten en er ontstaat natuurlijke afwatering door open verbindingen met de Jan Gijzenvaart.

Deze drie elementen zijn nu al aanwezig en laten hun invloed al gelden.

Het pad van het tuineiland naar speelweide voert over de verbindingsvaart met een natuurlijke waterkant vegetatie, waar de zon kan doordringen.
Hier is echt een biotoop voor de libel ontstaan, en die zien we er nu ook.

De libel, het grote insect, is goed te herkennen aan het lange achterlijf, een vaak bont gekleurd lichaam, drie paar naar voren geplaatste poten, twee paar brede niet-opvouwbare vleugels en grote facetogen. Met hun goede gezichtsvermogen en virtuoze vlieggedrag zijn het geweldige jagers.

En met welke libel hebben wij hier te maken op het blad van de gele lis? Het is een oeverlibel. Het lijf is zo'n 50 millimeter en de spanwijdte 80 mm. Het borststuk is bruin. Een pijlvormig achterlijf eindigt in een punt. Is het achterlijf blauwberijpt met een zwarte punt dan is het een mannetje.

Bron: Wikipedia