Recente artikelen

Succes bescherming: de lepelaar.

Zo makkelijk herkenbaar door zijn unieke lange lepelvormige snavel, de lepelaar. Deze prachtige grote witte vogel heeft ook nog een opvallende lange brede afhangende kuif. De vogel is als verschijning al een sieraad in het land.

Ook het foerageergedrag is boeiend om waar te nemen. Een lepelaar zoekt zijn voedsel, lopend in ondiep water. Onderwijl de snavel op typische wijze heen en weer bewegend. Op de tast vangt hij zo allerlei kleine diertjes. De lepelvormige snavel bevat een soort membraamzeef, die voedsel uit het water filtert.

De lepelaar verblijft van februari tot oktober in ons land om te broeden en jongen groot te brengen. De Nederlandse lepelaar populatie is uniek omdat in andere Noord-west-europese landen de lepelaar nauwelijks broedt.

Dat wij nu regelmatig een lepelaar op onze wandeling langs de Vondelsloot zien is het gevolg van het beschermingssucces door de Vogelbescherming. In 1970 waren er nog slechts 170 broedparen, tegenwoordig zijn dat er ruim 2500.

Deze lepelaar namen we op 27 februari 2021 waar in de weilanden langs de Vondelsloot. Precies op de plaats waar dat de afgelopen jaren vaker het geval was: 100 meter benoorden het Volkstuinpad. Afdamming van een sloot en lichte bemaling creëert het drasland dat zijn typische biotoop is.

Bron: Vogelbescherming