Recente artikelen

Van Rode Lijst naar 300 broedparen in 20 jaar.

De afgelopen decennia viel ons de grote zilverreiger steeds vaker op tijdens onze fietstochten door Nederland of wandelend door de Hekslootpolder.

Deze waarnemingen blijken te kloppen, want de Vogelbescherming weet te melden dat dit een fenomeen van de laatste twintig jaar is. Rond 2000 stond de vogel nog op de Rode Lijst.

De indrukwekkende opmars sindsdien kan het gevolg zijn van de beschermde status van de vogel, de inspanningen voor de verbetering van zijn biotoop de moerasgebieden én de klimaatverandering waardoor het verspreidingsgebied steeds noordelijker komt te liggen.

Feit is dat het aantal broedparen in verschillende kolonies inmiddels ruim 300 bedraagt. De populatie is niet langer getypeerd als bedreigd en de vogel is afgevoerd van de Rode Lijst.

Hij leeft van vis, kikkers, kleine zoogdieren, een slangetje en vogels. Eigenlijk net zo als zijn neef de blauwe reiger. En zijn jachttechniek is identiek: langdurig roerloos staan of rustig waden, prooi ontdekken en spiesen met zijn dolkvormige snavel.

Magnifiek deze vogel hartje winter in de Vondelsloot. Een week later was de sloot wel dichtgevroren en het land ondergesneeuwd.

Bron: vogelbescherming