Recente artikelen

Johan de kleine spinnekop in weiland bij Hoorn.

EuroCyclo 2021Bij het opstellen van een routeplan voor onze zomerfietstocht hebben we het corona-aspect zwaar laten wegen. De crisis is goeddeels op z'n retour, maar allerlei perikelen daaromtrent zijn nog niet uit te sluiten.

Nederland als bestemming ligt dus zeer voor de hand, te meer daar diezelfde overweging ons vorig jaar de onvergetelijke Nederland Kriskras 2020 had opgeleverd. Een overweldigende ervaring, waar we het hele jaar met voldoening op hebben teruggekeken.

Bovendien verveelt fietsen in Nederland niet; we hebben er in kilometers inmiddels de "wereld-rond" gefietst en zijn er nog steeds niet op uitgekeken.

Twaalf Provinciën

Twaalf Provinciën 2021 LogoMet de keuze de zomervakantie wederom volledig in Nederland te verrijden kunnen we een omissie goedmaken.

In 2020 hadden we weliswaar heel Nederland kriskras doorkruist, maar niet alle provincies aangedaan. We hadden om Flevoland heen gefietst. Dat moest nu beter; we stellen een traject samen dat door álle provincies voert. Dat uitgangspunt verklaart tevens de naamgeving aan deze zomerse fietszwerftocht.

Routeplan

Het concept heel Nederland rond te fietsen is gebaseerd op het fietsroutenetwerk van Nederland-Fietsland. Hierbij gaan we zeer creatief om met het begrip route. Alle varianten op dit fietsroutenetwerk gebaseerd worden door ons gebruikt.

Allereerst zijn daar de huidige LF-routes; maar ook voormalige LF-routes worden door ons ingezet. Alle vier de nieuwe Icoonroutes zijn (grotendeels) opgenomen, met van de Waterlinieroute fragmenten in de diverse delen van het land.

Met behulp van de fietsrouteplanner werden verbindende fietsknooppunten-trajecten samengesteld; deze variatie nam dit jaar bijna de helft van het vernieuwde traject voor zijn rekening.

De indeling in dagetappeplaatsen komt grotendeels overeen met vorig jaar, de tussenliggende trajecten daarentegen waren door het inzetten van die fietsrouteplanner voor meer dan de helft splinternieuw, wat weer voor heel veel nieuwe indrukken en ervaringen zorgde.

Als er tot slot geïmproviseerd diende te worden voor afwijken van de geplande route was er altijd nog de ongeëvenaarde fietswegbewijzering van de ANWB en ons navigatieapparaat.

Navigatie

 • GPS-software

Voor zo'n zelf geconstrueerde fietszwerftocht, op basis van producten als de LF-routes en de fietsknooppunten van Nederland Fietsland, maken wij gebruik van onze favoriete GPS-software pakketten RouteConverter en QGIS. RouteConverter gebruiken wij om routes en nuttige punten (POI's) vast te leggen in GPS-bestanden in het formaat GPX. In QGIS brengen wij alle GPS-informatie samen om routes en nuttige punten in een kaart zichtbaar te maken.

 • Fietskaarten

Fietskaart 27 Twaalf-Provinciën-2021Voor de vervaardiging van fietskaarten gebruiken we QGIS. We zoomen in op een kaartbeeld in de schaal 1:200.000; dit is zeer geschikt om als overzichtskaart te dienen in de voorbereiding. Tijdens de fietstocht kan als onderweg behoefte is aan detaillering op ons GPS-apparaat (Garmin-Montana) ingezoomd worden tot op straatniveau.

Vervolgens volgen wij in QGIS de door ons ontworpen route op het niveau van schaal 1:200.000. We starten in Haarlem, stellen het venster in tot waar we met de route uit beeld lopen en maken een schermafdruk (printscreen). Zo lopen we de hele vakantieroute langs en ontstaan er 45 schermafdrukken van routekaarten. De 45 routekaartjes (1:200.000) worden (dubbelzijdig) afgedrukt, in tweevoud (voor ons beide een set kaarten). Alle kaarten worden daarna gelamineerd (plastic beschermingshoesje) tegen slecht weer.

 • Navigatie-apparaat

Omdat onze oude vertrouwde Oregon na twaalf jaar trouwe dienst op en versleten was hebben we die moeten vervangen door de Montana. De Montana heeft ons met de tracks voor "Twaalf Provinciën 2021" vier weken fulltime gegidst! Behalve de tracks hadden we op de Montana ook de nodige POI-bestanden voor de nuttige punten staan (zie POI-iconen).

Enkele ervaringen

 • Dichtregel Ed LeeflangDe zomervakantie is voorbij (voor ouders met schoolgaande kinderen), maar het seizoen is niet ten einde.
 • De eet-horeca leeft de Corona-voorschriften voorbeeldig na.
 • De "Grijze Golf" is een economische factor van jewelste met volle terrassen, campings en restaurants.
 • De E-bike is een feit; wij "fietsers" zijn inmiddels een marginale groep.
 • Nederland bezit verbluffend veel erfgoed in prachtige staat van onderhoud.
 • Veel waterbeheer projecten in uitvoering en reeds opgeleverd.
 • We hebben overstelpend veel natuurervaringen en waarnemingen.
 • Veel agrarische activiteit met aandacht voor milieu, dierenwelzijn, diversiteit en mooi voedsel.
 • Er zijn opvallend veel excuusstroken met veldbloemen ingezaaid.
 • Het areaal maisakkers is inmiddels wel stuitend.
 • In het landschap komen we beduidend meer paarden tegen.
 • De weersomstandigheden typeren we met fraai nazomerweer.

Jubileumtocht

40 jaar fietszwerftochten Twaalf Provinciën 2021 ansichtkaartDeze fietszwerftocht had een speciaal tintje; het was een soort jubileumtocht. Het is 40 jaar achtereen dat we een grote zomerfietstocht verrijden.

In die jaren zijn we bepakt en kamperend in Europa in kilometers ruim 4½ keer de wereld rond gefietst.

En voor Nederland alleen geldt dat we hier tenminste de aarde rond zijn gereden zonder uitgekeken te raken.

Kilometerteller

Kilometerstand totaal van Twaalf Provinciën 2021We hebben vooral de maand september gebruikt voor een fietszwerftocht door Nederland.

Vertrokken op 25 augustus vanuit Haarlem hebben we 28 dagen gefietst. 21 september fietsten we huiswaarts van Woerden naar Haarlem.

Bij thuiskomst stond de teller op 2626 fietskilometers.

Nederland-Waterland

Had deze fietszwerftocht een thema moeten hebben dan was dat zonder meer "waterland" geweest.

De icoonroutes Kustroute, Zuiderzeeroute, Maasroute en Waterlinieroute die we in onze tocht opgenomen hebben zouden zonder het ingrediënt water niet hebben bestaan.

Kustroute ZuiderzeerouteMaasrouteWaterlinieroute

 

 • Veerdiensten

Als we op onze fietstocht terugkijken kunnen we vaststellen dat die zonder de gevaren kilometers ook niet gerealiseerd had kunnen  worden. Het aantal oversteken met veerponten en fiets/voetveren gaat ons beider aantal vingers te boven. De grote oversteken Westerschelde en Maasvlakte zijn alleen al 7 kilometer. De Merwede- en Schelde-oversteken zijn al een kleine kilometer.

 • Tunnels

Bij de Schelde-oversteek benoorden Antwerpen was er niet alleen een waterbus nodig maar ook nog een brug. Die bleek wegens groot onderhoud buiten gebruik en diende per fietsbus overwonnen te worden door de tunnel. Ook tussen Eiland van Dordrecht en de Hoekse Waard was de te befietsen Kiltunnel de verbinding onder water.

 • Dammen

De meest markante dammen zijn natuurlijk die door het Lauwersmeer en de Deltawerken in Zuid-Holland en Zeeland. Bij die laatste niet te vergeten de meer landinwaarts gelegen Hellegatsdam en de Grevelingendam.

 • Bruggen

Bruggen voeren zo'n beetje over alle kanalen, beken, rivieren, Deltawerken en grote rivieren. Hun aantal is gigantisch groot in onze tocht.

 

Altitude (hoogte)

Het hoogteprofiel van de tocht toont Nederland als een vlak land. Alleen in Zuid-Limburg komen we regelmatig boven de 100 meter hoogte.

Toch bedroeg de totale stijging / daling in de tocht ruim 14,5 km; alle klim- of daalkilometers resulteerden in ruim 14.500 meter hoogteverschil.

Op het hoogteprofiel is te zien waar wat geklommen werd. Dat is midden in het profiel noord-oost Nederland en de Veluwe en de "pieken" rechts geven het Zuidlimburgse heuvelland weer.

Aan het eind is zelfs zichtbaar dat we onder zeeniveau zitten (- N.A.P.), wanneer we door het Groene Hart en de Haarlemmermeerpolder rijden.

 Ook 2626 kilometer door "vlak" land levert toch 14.500 meter hoogteverschil op.

Fotoserie Twaalf Provinciën 2021