Recente artikelen

Beeldmerken van icoonroutes in de stijl van fietsplaatjes.

Al ruim dertig jaar staan de lange-afstandsfietsroutes in Nederland bekend als LF-routes. Tezamen vormen ze het landelijke LF-netwerk. Inmiddels is er een veel fijnmaziger landsdekkend netwerk van knooppuntroutes ontwikkeld. Dit biedt nieuwe kansen aan de LF-routes. Deze hoeven die netwerkfunctie niet meer te vervullen; routes verbinden kan immers via de knooppunten. De focus kan nu komen te liggen op LF-routes met een sterk thema, LF-icoonroutes gedoopt.

Recreatief fietsen evolueert

De wereld van het recreatief fietsen is aan verandering onderhevig, analyseert het Landelijk Fietsplatform. Allereerst is ook in de landen om ons heen het recreatief fietsen succesvol in ontwikkeling. Vervolgens is de behoefte onderweg aan service, informatie en gemak voor de consument toegenomen. De e-bike heeft zich aangediend en buitenlandse vakantiefietsers weten ons te vinden. En tot slot is met het aanbod van knooppunten een zelfstandig LF-netwerk niet langer nodig.

Van netwerk naar icoonroutes

Het huidige LF-netwerk zal de komende jaren aangepast worden aan de veranderende markt door het om te bouwen naar een set van 10 LF-icoonroutes. Bij de doorontwikkeling wordt gekozen voor routes met een groot gebruikspotentieel, die ook internationaal als visitekaartje Nederland-Fietsland dienen. De vakantiefietser blijft de primaire doelgroep, maar voor dagtochtfietsers zal de betekenis vergroot worden. Succesvolle LF-routes blijven bestaan, nieuwe kansrijke routes ontwikkeld. Een goede koppeling met internationale routes is van belang. De routes met minder sterke thema’s, waaronder de z.g. verbindingsroutes, komen te vervallen.

Potentiële icoonroutes

Een aantal aspecten zijn leidend bij de omvorming van LF-route naar icoonroute: landelijke routes en thema's, onderdeel uitmakend van internationale route is een pré, populariteit van de bestaande LF-routes en beperking van dubbelingen in de tracering. Hier vanuitgaand zijn Kustroute, Maasroute, Limesroute, Rijnroute, Zuiderzeeroute, Oeverlandroute, Hanzeroute en Vechtdalroute potentiële icoonroutes, waar dan een Oost-Nederlandse en Zuid-Nederlandse icoonroute bij zou moeten komen. Met de sanering van de LF-routes zullen deels nieuwe trajectkeuzes gemaakt moeten worden. De populaire Ronde van Nederland zal zelf geen icoonroute zijn, maar de ultieme lange-afstandfietsvakantietocht in Nederland, samengesteld uit (delen) van de nieuwe icoonroutes.

Project in uitvoering

Het hele project kent een meerjarenprogramma van 2017 tot en met 2021, waarin gewerkt wordt met routeprojecten. In die periode heeft de gebruiker te maken met twee soorten uitvoeringen van de LF-routes. Er zijn momenteel drie icoonroutes die in ontwikkeling zijn; de LF Maasroute, de LF Zuiderzeeroute en de LF Kustroute. De komende maanden vindt het selectieproces van volgende routes plaats. 

Maasroute

Als eerste worden de LF3 Maasroute en de LF12 Maas- en Vestingroute omgevormd tot één aaneengesloten icoonroute: LF Maasroute. Het traject is de afgelopen maanden verbeterd en de aangepaste wegbewijzering wordt stapsgewijs geplaatst.

Zuiderzeeroute

Die nu is opgebouwd uit de LF21, LF22 en LF23 en zal straks één aaneengesloten icoonroute zijn: LF Zuiderzeeroute.

Kustroute

Bij de geplande LF Kustroute worden de bestaande routes LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzee gecombineerd tot één doorgaande route tussen Sluis en Bad Nieuweschans. De route blijft onderdeel van de internationale NorthSea Cycle Route; EuroVelo 12.

Nieuwe wegbewijzering

rej duim cyclo lf maasroute 120x75De bordjes van de LF-icoonroutes zijn wat kleiner dan de huidige bordjes. Ze hebben een eenvoudige, heldere opdruk. Net als nu hangen ze straks in combinatie met een knooppuntbordje en in twee richtingen.

Informatie en service

Straks bieden een speciale webpagina en andere nieuwe informatieproducten de fietser hulp bij de tochtplanning. Men leest er wetenswaardigheden over het thema van de route en men treft er tips voor een optimale beleving.

Eigen huisstijl

Elke LF-icoonroute krijgt z'n eigen beeldmerk en huisstijl, geïnspireerd op de fietsplaatjes die we allemaal wel kennen (zie afbeelding artikel). Je ziet deze stijl straks onder andere terug op de website en in foldermateriaal.

Bron en meer informatie: Landelijk Fietsplatform en Nederland-Fietsland