Recente artikelen

Fietsroute langs de Nederlandse Limes.

Limes is een Latijns woord en betekent grenspad. Specifiek wordt er de noordelijke grensweg van het Romeinse Rijk mee bedoeld. De noordgrens werd gevormd door de rivieren Rijn en Donau.

Wie er gefietst heeft is er gegarandeerd Romeins erfgoed tegengekomen. Wij troffen op onze weg zo Xanten aan de Nederduitse Rijn, Augusta Raurica aan de Zwitserse Rijn en de Romeinse ruitervesting van Marcus Aurelius in Tulln an der Donau in Oostenrijk.

En nu is er dan ook een fietsroute langs het Nederlandse deel van de Limes. Dat ontdekten we op onze voorjaarsfietstocht Nederland Rond 2018, toen we bij de monding van de Oude Rijn in de Noordzee bij Katwijk aan Zee een bordje Limes onder het LF1-Noordzee-bordje ontwaarden.

rej vlag nederland.svgNederlandse Limes

De 200 kilometer lange grens van het oude Romeinse Rijk door Nederland liep langs de Rijn van Lobith tot Katwijk aan Zee, waar de Rijn destijds in de Noordzee uitmondde. De Limesroute voert langs tientallen bijzondere plekken van het Romeinse verleden en brengt ons 2000 jaar terug in de tijd, toen de Romeinen ten zuiden van de Rijn een met forten en wachttorens beveiligde grensweg aanlegden ter bescherming tegen de invallen van de Germanen. Veel restanten liggen in de bodem verborgen, andere zijn door archeologen blootgelegd en de daarbij gevonden attributen zijn fascinerende museumvoorwerpen geworden.

Website

De Romeinse Limes is het grootste archeologische monument van Nederland. Romeinse Limes Nederland informeert het publiek en organiseert activiteiten over de lange en fascinerende geschiedenis van deze grens van het Romeinse Rijk.

Fietsroute

Als onderdeel van het project Romeinse Limes Nederland werd door samenwerking van het Fietsplatform met de ANWB een fietsroute ontwikkeld.

rej kaarthorz cyclo limes nederland 720x360

Etappes

De fietsgids Romeinse Limesroute belicht de route in 6 deeletappes van 27-46 kilometer.

Gids

In de gids vind je uitgebreide routebeschrijvingen, achtergrondinformatie en tips voor horeca onderweg. De gids kost € 9,95 (uitgave ANWB, ISBN 9789018043728).

GPX-track

Een GPX-track van de route is te downloaden van de site van Nederland-Fietsland (Limesroute).

Wegbewijzering

rej duim cyclo limes nederland 120x60De route is in twee richtingen bewegwijzerd met bordjes Limes onder de bestaande knooppuntbordjes. De bordjes zie je op de knooppunten, onderweg gewoon de knooppuntnummers volgen.

Belangrijke bezienswaardigheden

Valkhof (Nijmegen)

Hoewel Nijmegen niet aan de Rijn, maar aan de Waal ligt, is deze stad in veel opzichten het hart van het Romeinse Nederland en het begin van de Nederlandse Limes. Museum Het Valkhof heeft een prachtige collectie Romeinse voorwerpen.
Castellum Levefanum (Arnhem)

In Meinerswijk aan de Rijn tegenover Arnhem zijn restanten ontdekt van een Romeins fort. De contouren van het hoofdkwartier zijn aangegeven in het  natuurterrein.
Fort Fectio (Bunnik)

Dit is het eerste Limesfort dat in Nederland werd ontdekt tijdens de aanleg van het 19de-eeuwse Waterliniefort Vechten. Mogelijk al in 4 of 5 n.Chr. gebouwd. Dat is dus al enkele tientallen jaren voor de aanleg van de eigenlijke Limes. De Romeinen waren nog volop bezig Germania Minor te  veroveren. In die periode waren er ongeveer duizend manschappen gelegerd; mogelijk  was er zelfs een vlootbasis.
Domunder (Utrecht, Domplein)

Midden op het Domplein is een trap die toegang geeft tot een bijzondere Romeinse attractie, een onderaardse ontdekkingstocht waarbij Romeinse muren, slingerkogels en dakpannen met inscripties voorbijkomen.
Castellum Hoge Woerd (Utrecht, Leidsche Rijn)

Op de plek waar een fort de grens bewaakte ligt Castellum Hoge Woerd, een moderne versie van een Romeins fort; de authentieke resten zitten deels nog in de bodem. Een compleet rivierschip met zijn inventaris staan in een hal en er is een museum.
Matilo (Leiden)

In Park Matilo in Leiden fietst men door een gereconstrueerde Romeins kamp met wallen en wachttorens.  Dit geeft een beeld van het castellum uit het jaar 70 n.Chr. De Bataven waren in opstand gekomen tegen het Romeins gezag.