Eten en drinken

Handgeraapt op het drooggevallen wad.

We hebben veel op met duurzaamheid, bewust rentmeesterschap, ambachtelijkheid, authentieke smaken en regionale en seizoens producten. Direct is er de herkenning als we de Wilde Wad Oesters bij onze visleverancier Santpoort aan Zee in de vitrine aantreffen. Het brengt herinneringen boven aan de fietstochten langs de Waddenzee en over de dijk langs het Lauwersmeer. Natuurlijk meegenomen om thuis van te genieten.

Wilde Wad Oesters

Dit zijn oesters die door ambachtelijke wadvissers met de hand worden geraapt op wilde oesterbanken wanneer het wad droogvalt tijdens eb. De Crassostrea Gigas is een Japanse oester die rond 1980 in de Waddenzee terecht is gekomen. Het is een oestersoort die wereldwijd veel gekweekt wordt en in Frankrijk de naam Creuse voert.

De smaak van het wad

Het bijzondere van de Waddenzee is dat het een door de Waddeneilanden beschutte kustzee is waar het zoute water van de Noordzee en het zoete water uit de Rijn en Eems samenkomen. De rijkdom aan plankton is voedsel voor o.a. de mossels, kokkels, alikruiken en oesters die in en op de bodem leven. Bij laag water zijn het de vogels die de kokkels en mosselen eten en de vissers die op de oesterbanken de Wilde Wad Oesters rapen. Deze oester heeft stevig vlees met het pure van het Wad: ziltig zoet, vol en rond.

Zeewier

De oestermandjes worden afgevuld met oesters en daarna afgedekt met het zeewier van de Kleine Zee-eik. Dit zeewier groeit op de oesterbanken.  Het wier houdt vocht vast, dient als opvulling en stootkussen voor de oesters in het mandje. Het wier is ook te eten, bijvoorbeeld in een marinade op visgerechten en salades.

Ambachtelijke vissers

rej duim culi goede vissers logo 120x120De kleine kustvisserij is zo oud als de Waddenzee zelf, maar heeft weinig toekomstperspectief. Visbestanden zijn achteruit gegaan door waterstaatkundige werken, klimaatverandering, vermindering van voedingsstoffen en "moderne visserij" met steeds grotere schepen, zwaarder vistuig en nieuwe opsporingsmethoden.

Maar er zijn vissers die anders willen; slimmer vissen op alleen volwassen vis met zo weinig mogelijk schade aan bodem, zeemilieu, vogels en zeezoogdieren. Deze vissers willen werken aan een gezonde visserij in een gezonde zee. Een goed gezinsinkomen verdienen met mooie vis, zonder nadelige effecten voor de natuur; dat wil een groep ambachtelijke vissers verenigd in Goede Vissers.

Tot die Goede Vissers behoren Jan en Barbara Geertsema die in Lauwersoog met 't Ailand een proeflokaal en viswerkplaats aan de haven van Lauwersoog bestieren. Hun schip is de TS 31 "Internos" (met dus Terschelling als thuishaven). 't Ailand is de producent van onze Wilde Wad Oesters.

Waddengoud

rej duim culi waddengoud logo 120x120Waddengoud is het keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied. Waddengoud garandeert dat de producten uit dit gebied afkomstig zijn en op een duurzame wijze zijn gemaakt; diensten bieden de unieke ervaring van de Wadden, waarbij een aantal van deze diensten ook producten uit de Waddenregio serveren.

Waddengoud mag sinds 2013 het officiële logo van het Werelderfgoed Waddenzee gebruiken voor de communicatie rondom het Werelderfgoed.

Waddenzee Werelderfgoed

rej duim curiosa waddenzee werelderfgoedDe Waddenzee is een voor de wereld uniek natuurgebied dat de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenkust met hun Wadden eilanden omvat. Het is daarmee 's werelds grootste aaneengesloten systeem van droogvallende wadplaten, kwelders en eilanden, waar de natuurlijke processen nog elke dag op grote schaal plaats kunnen vinden.

Het zeer uitgestrekte gebied van wad- en zandplaten, mosselbanken, kwelders, stranden en duinen biedt leefruimte aan meer dan 10.000 dier- en plantensoorten. Elk jaar stoppen hier meer dan 10 miljoen trekvogels om te rusten en te foerageren. Het gebied is zo uniek dat de Waddenzee sinds 2009 bijgeschreven is op de UNESCO Werelderfgoed lijst.